Naše služby

Vítejte na webu stavební firmy H.K.U., spol. s. r. o.

Níže uvádíme některé námi realizované stavby v posledních letech:

Společnost H.K.U., spol. s. r. o. zahájila svoji stavební činnost 01.04.1998. Předmětem jejího podnikání je realizace staveb dopravního charakteru : komunikací, parkovacích ploch, chodníků, mostních objektů, kanalizací a přeložek inženýrských sítí.

V roce 2018 jsme realizovali následující větší stavby:

 • Stavební úpravy prostor 17 M, Služební místnosti - vozovna Medlánky pro investora DPMB a.s. v celkové hodnotě 1.749.502,0 Kč, P. Vrbka 543171532.
 • Rekonstrukce opěrné zdi za Základní školou pro investora Obec Říčany v hodnotě 1.598.857,0 Kč, Ing. J. Studený 724303746.
 • Nový chodník a odvodnění komunikace v prodloužení ul. Hostislavova pro investora Statutární město Brno v celkové hodnotě 5.764.368,0 Kč, Ing. L. Vyskočil 543321225.

Námi uváděné ceny díla jsou bez DPH.

V roce 2017 jsme realizovali následující větší stavby:

 • Ul. Zatloukalova (celá) - souvislá údržba chodníku pro investora BKOM a.s. v celkové hodnotě 2.898.594,0 Kč, Ing. I. Frýzová 532144247.
 • Oprava účelových komunikací v MČ Brno - Žabovřesky pro investora ÚMČ Brno - Žabovřesky v hodnotě 1.277.565,0 Kč, Ing. T. Vokoun 549213668.
 • Oprava místní komunikace Měnín na pozemku par. č. 1032 a1031/3, k.ú. Měnín pro investora Obec Měnín v celkové hodnotě 982.586,0 Kč, Mgr. D. Gold 544224521.

Námi uváděné ceny díla jsou bez DPH.

V roce 2016 jsme realizovali následující větší stavby:

 • Ulice Burešova pro investora BKOM a.s. v celkové hodnotě 1.848.427,0 Kč, Ing. L. Vyskočil 543321225.
 • Oprava parkovišť a chodníků při ul. Dubová, Lelkova pro investora BKOM a.s. v hodnotě 2.229.658,0 Kč, Ing. L. Vyskočil 543321225.
 • Oprava ploch v hale AD - vozovna Medlánky pro investora DPMB a.s. v celkové hodnotě 1.698.758,0 Kč, P. Vrbka 543171532.

Námi uváděné ceny díla jsou bez DPH.

V roce 2015 jsme realizovali následující větší stavby:

 • Rekonstrukce parkovacích stání v ulici Štouračova lichá, Brno - Bystrc pro investora ÚMČ Brno - Bystrc v celkové hodnotě 1.056.489,0 Kč, Ing. P. Bednář 546125150. 
 • Rekonstrukce sociálního zařízení vozovny DPMB, Brno - Husovice pro investora DPMB a.s. v hodnotě 1.779.643,0 Kč, Ing. K. Petříčková 543171516. 
 • Zklidnění dopravy v ulici V Újezdech pro investora BKOM a.s. v celkové hodnotě 915.691,0 Kč, Ing. L. Vyskočil 543321225.

Námi uváděné ceny díla jsou bez DPH.

V roce 2014 jsme realizovali následující větší stavby:

 • Šlapanice, klidová zóna - nábřeží Říčky pro investora Město Šlapanice v celkové hodnotě 1.751.179,0 Kč, Ing. arch. J. Klaška 533304315.
 • Novostavba dětského hřiště v areálu ZŠ Laštůvkova pro investora ÚMČ Brno - Bystrc v hodnotě 1.626.781,0 Kč, Ing. R. Bárta 546125150. 
 • Ulice Závist - (Bystrcká - Sadařská) obě strany ulice - souvislá údržba chodníku pro investora BKOM a.s. v celkové hodnotě 2.948.443,0 Kč, Ing. I. Frýzová 532144247.

Námi uváděné ceny díla jsou bez DPH.

V roce 2013 jsme realizovali následující větší stavby:

 • Město Šlapnice - Chodník v ul. Ponětovská pro investora Město Šlapanice v celkové hodnotě 2.286.140,0 Kč, Ing. arch. J. Klaška 533304315.
 • Úprava křižovatek pro investora BKOM a.s. v hodnotě 2.892.339,0 Kč , Ing. L. Vyskočil 543321225.
 • Měnín, ul. Ruská, oprava místní komunikace a odvodnění pro investora Obec Měnín v celkové hodnotě 1.466.545,0, O. Odrážka 723120982.

 Námi uváděné ceny díla jsou bez DPH.

V roce 2012 jsme realizovali následující větší stavby:

 • Medlánky – rekonstrukce malé dílny autobusů pro investora DPMB,a.s. v celkové hodnotě 4.000.000,0 Kč, Ing. J. Polcar 603250096.
 • Ul. Herčíkova – souvislá údržba chodníku pro investora BKOM a.s. v hodnotě 2.400.000,0 Kč , Ing. I. Frýzová 532144247.
 • Šlapanice, rekonstrukce kanalizace Brněnská, úsek Kalvodova – Říčka v celkové hodnotě 5.900.000,0 Kč pro Svazek obcí pro vodovody kanalizace Šlapanicko, Ing.P. Hlaváč 731179238.

Námi uváděné ceny díla jsou bez DPH.

V roce 2011 jsme realizovali následující větší stavby:

 • Úprava křižovatek - chodníky : Brno – Sever I. a II. etapa pro investora BKOM a.s. v hodnotě 2. 200.000,0 Kč Ing. L. Vyskočil 543321225.
 • Silnice I/ 42 Brno, VMO MÚK Dobrovského – Svitavská radiála, SO 353 – Přeložka vodovodu DN 200, II. etapa pro investora OHLŽS a.s. Ing. Žatečka tel. 606713205 v celkové hodnotě 1.000.000,0 Kč.
 • Regenerace panelového sídliště V.etapa ,Brno - Komín pro investora Zemako s.r.o., za 3.400.000,0 Kč , R.Nejedlý 777555775.

Námi uváděné ceny díla jsou bez DPH.

V roce 2010 jsme realizovali následující větší stavby:

 • Silnice I/42 Brno, VMO M/ÚK Dobrovského –Svitavská radiála, SO 353 – Přeložka vodovodu DN 200 pro investora OHL ŽS a.s. Ing. Žatečka tel. 606713205 v ceně 1.100.000,0 Kč
 • Oprava opěrné zdi a chodníku na ul. Přístavní pro investora BKOM a.s. v celkové hodnotě 1.900.000,0 Kč
 • Oprava komunikace Rychtářov – kamenná chaloupka ve Vojenském újezdě Březina pro Ministerstvo obrany v celkové hodnotě 3.200.000,0 Kč.

Námi uváděné ceny díla jsou bez DPH.

Námi realizované větší stavby v roce 2009:

 • Brno, ul. Kozákova - rekonstrukce vodovodu pro investora Brněnské vodárny a kanalizace a.s., za 1.000.000,0 Kč, Ing. J. Ševčík 543249922
 • Realizace parkovací stání na ul. Bosonožská v Brně pro ÚMČ Brno – Starý Lískovec v ceně 3.200.000,0 Kč.
 • Výměna zábradlí na mostě Dlouhá přes tramvaj. ev. č.15270 -1 pro BKOM.a.s. v částce 1.200.000,0 Kč.

Námi uváděné ceny díla jsou bez DPH.

Obchodní obrat naší stavební společnosti v posledních letech je stabilizován v rozsahu cca 30 - 35  milionů Kč za rok.

Naše stavební společnost má strojní vybavení – malou mechanizaci 4 UNC nakladače, 5 dodávekk, 2 nákladní auta, 2 pásové bagry a drobnou mechanizaci pro stavbu a opravu komunikací - vibrační pěchy, vibrační desky, řezačku na živici a atd.

Počet zaměstnanců naší stavební společnosti se vyvíjel a ustálil se na počtu cca 20 - 25 zaměstnanců.

Naše menší stavební společnost s nízkými režijními a ostatními náklady je schopna rychle, kvalitně a levně realizovat stavební práce Vašich požadavků.

S pozdravem 

Ing. Jiří Uher 
jednatel společnosti

Novinky

Archiv novinek