Naše služby

Vítejte na webu stavební firmy H.K.U., spol. s. r. o.

Níže uvádíme některé námi realizované stavby v posledních letech:

Společnost H.K.U., spol. s. r. o. zahájila svoji stavební činnost 1.04.1998. Předmětem jejího podnikání je realizace staveb dopravního charakteru : komunikací, parkovacích ploch, chodníků, mostních objektů, kanalizací a přeložek inženýrských sítí.

Námi realizované větší stavby v roce 2009:

 • Brno, ul. Kozákova - rekonstrukce vodovodu pro investora Brněnské vodárny a kanalizace a.s., za 1.000.000,0 Kč, ing. J. Ševčík 543249922
 • Realizace parkovací stání na ul. Bosonožská v Brně pro ÚMČ Brno – Starý Lískovec v ceně 3.200.000,0 Kč.
 • Výměna zábradlí na mostě Dlouhá přes tramvaj. ev. č.15270 -1 pro BKOM.a.s. v částce 1.200.000,0 Kč.

Námi uváděné ceny díla jsou bez DPH.

V roce 2010 jsme realizovali následující větší stavby:

 • Silnice I/42 Brno, VMO M/ÚK Dobrovského –Svitavská radiála, SO 353 – Přeložka vodovodu DN 200 pro investora OHL ŽS a.s. ing. Žatečka tel. 606713205 v ceně 1.100.000,0 Kč
 • Oprava opěrné zdi a chodníku na ul. Přístavní pro investora BKOM a.s. v celkové hodnotě 1.900.000,0 Kč
 • Oprava komunikace Rychtářov – kamenná chaloupka ve Vojenském újezdě Březina pro Ministerstvo obrany v celkové hodnotě 3.200.000,0 Kč.

Námi realizované větší stavby v roce 2011:

 • Úprava křižovatek - chodníky : Brno – Sever I. a II. etapa pro investora BKOM a.s. v hodnotě 2. 200.000,0 Kč ing. L. Vyskočil 543321225.
 • Silnice I/ 42 Brno, VMO MÚK Dobrovského – Svitavská radiála, SO 353 – Přeložka vodovodu DN 200, II. etapa pro investora OHLŽS a.s. ing. Žatečka tel. 606713205 v celkové hodnotě 1.000.000,0 Kč.
 • Regenerace panelového sídliště V.etapa ,Brno - Komín pro investora Zemako s.r.o., za 3.400.000,0 Kč , R.Nejedlý 777555775.

V roce 2012 jsme realizovali následující větší stavby:

 • Medlánky – rekonstrukce malé dílny autobusů pro investora DPMB,a.s. v celkové hodnotě 4.000.000,0 Kč, ing. J. Polcar 603250096.
 • Ul. Herčíkova – souvislá údržba chodníku pro investora BKOM a.s. v hodnotě 2.400.000,0 Kč , ing. I. Frýzová 532144247.
 • Šlapanice, rekonstrukce kanalizace Brněnská, úsek Kalvodova – Říčka v celkové hodnotě 5.900.000,0 Kč pro Svazek obcí pro vodovody kanalizace Šlapanicko, ing.P. Hlaváč 731179238.

Obchodní obrat naší stavební společnosti v posledních letech 2010 -2012 stabilizován od 20 milionů až po cca 25 milionů Kč za rok.

Naše stavební společnost má strojní vybavení – malou mechanizaci 4 UNC nakladače, 4 dodávky, nákladní auto, 2 bagry a drobnou mechanizaci pro stavbu a opravu komunikací - vibrační pěchy, vibrační desky, řezačku na živici a atd.

Počet zaměstnanců naší stavební společnosti se vyvíjel a ustálil se na počtu cca 20 až 25 zaměstnanců.

Naše menší stavební společnost s nízkými režijními a ostatními náklady je schopna rychle, kvalitně a levně realizovat stavební práce Vašich požadavků.

S pozdravem

ing. Jiří Uher
jednatel společnosti

Novinky

Archiv novinek