Naše služby

Vítejte na webu stavební firmy H.K.U., spol. s. r. o.

Níže uvádíme některé námi realizované stavby v posledních 5 letech:

Společnost H.K.U., spol. s. r. o. zahájila svoji stavební činnost 01.04.1998. Předmětem jejího podnikání je realizace staveb dopravního charakteru: komunikací, parkovacích ploch, chodníků, mostních objektů, kanalizací a přeložek inženýrských sítí.

V roce 2022 jsme realizovali následující větší stavby:

 • Rekonstrukce vybraných chodníků a komunikací, Brno - Žabovřesky pro investora Statutární město Brno, MČ Brno - Žabobřesky v celkové hodnotě 3.348.680,05 Kč, J. Chmelíček 549 523 592
 • SAKO Brno, a.s. - SSO Josefy Faimonové - stavební úpravy a přeložka VO pro investora SAKO Brno, a.s. v celkové hodnotě 2.523.245,42 Kč, Ing. P. Antl 548 138 124
 • Rekonstrukce 5 kontejnerových stání na ul. Foltýnova 27 - 41 v Brně - Bystrci, pro investora Statutární město Brno, MČ Brno - Bystrc v celkové hodnotě 2.222.042,05 Kč, Ing. J. Coufal 546 125 231

Námi uváděné ceny díla jsou bez DPH.

V roce 2021 jsme realizovali následující větší stavby:

 • Ul. Křižíkova - souvislá údržba chodníku pro investora BKOM, a.s. v celkové hodnotě  1.098.556,05 Kč, Ing. I. Frýzová 532 144 247 
 • Oprava schodiště Sladkovského pro investora BKOM, a.s. v celkové hodnotě 1.227.271,46 Kč, Ing. M. Trubač 605 221 522 
 • Lysice - chodníky, přechod pro chodce a zpevněná plocha u TS lokalita Brněnská pro investora Městys Lysice v celkové hodnotě 1.882.589,00 Kč, MGr. P. Dvořáček 602 792 864

Námi uváděné ceny díla jsou bez DPH.

V roce 2020 jsme realizovali následující větší stavby:

 • Rekonstrukce chodníku Minská - Zborovská a účelové komunikace Fanderlíkova Brno - Žabovřesky pro investora Staturární město Brno, MČ Brno - Žabovřesky v celkové hodnotě 4.437.734,00 Kč, J. Chmelíček 549 523 592
 • Ul. Matlachova - souvislá údržba chodníku pro investora BKOM, a.s. v celkové hodnotě 1.947.587,00 Kč, Ing. I. Frýzová 532 144 247
 • Ul. Helceletova - souvislá údržba chodníku pro investora BKOM, a.s. v celkové hodnotě 788.657,00, Ing. I. Frýzová 543 144 247

Námi uváděné ceny díla jsou bez DPH.

V roce 2019 jsme realizovali následující větší stavby:

 • Rekonstrukce účelových komunikací v MČ Brno - Žabovřesky pro investora Statutární město Brno, MČ Brno - Žabovřesky v celkové hodnotě 5.188.625,00 Kč, Jan Chmelíček 549 523 592
 • Nový chodník a odvodnění komunikace v prodloužení ul. Hostislavova pro investora Brněnské komunikace, a.s. v celkové hodnotě 5.764.368,00 Kč, Ing. L. Vyskočil 543 321 225 
 • Parkovací stání při křižovatce ulic Rerychova - Kamechy v Brně - Bystrci pro investora Statutární město Brno, MČ Brno - Bystrc v celkové hodnotě 1.536.568,00 Kč, Ing. P. Bárta 792 378 255 

Námi uváděné ceny díla jsou bez DPH.

V roce 2018 jsme realizovali následující větší stavby:

 • Oprava účelových komunikací v MČ Brno - Žabovřesky pro investora Statutární město Brno, MČ Brno - Žabovřesky v celkové hodnotě 1.538.746,00 Kč, J. Chmelíček 549 523 592
 • Rekonstrukce  kamenné opěrné zdi kolem areálu Základní školy v Říčanech pro investora Obec Říčany v celkové hodnotě 1.598.857,00 Kč, Ing. J. Studený 724 303 746
 • Oprava komunikací ve VVP Březina, posádka Vyškov pro investora MO AČR - posádka Vyškov v celkové hodnotě 5.944.547,97 Kč, Ing. I. Kouřil 973 452 902

Námi uváděné ceny díla jsou bez DPH.

Obchodní obrat naší stavební společnosti v posledních letech je stabilizován v rozsahu cca 30 - 35  milionů Kč za rok.

Naše stavební společnost má strojní vybavení – malou mechanizaci 2 mini bagry Kubota, 4 UNC nakladače, 5 dodávekk, 2 nákladní auta, 2 pásové bagry a drobnou mechanizaci pro stavbu a opravu komunikací - vibrační pěchy, vibrační desky, řezačku na živici a atd.

Počet zaměstnanců naší stavební společnosti se vyvíjel a ustálil se na počtu cca 15 - 20 zaměstnanců.

Naše menší stavební společnost s nízkými režijními a ostatními náklady je schopna rychle, kvalitně a levně realizovat stavební práce Vašich požadavků.

S pozdravem 

Ing. Jiří Uher 
jednatel společnosti

Novinky

Archiv novinek