O společnosti

Společnost H.K.U., spol. s. r. o. zahájila svoji stavební činnost 1.4.1998. Předmětem podnikání je realizace staveb dopravního charakteru: komunikací, parkovacích ploch, chodníků, mostních objektů, kanalizací, přeložek inženýrských sítí a revitalizace veřejných prostranství. Provádíme stavby pro městské firmy, městské části a pro soukromý sektor v Jihomorvaském kraji

Naše společnost disponuje vlastní malou i velkou mechanizací a hutnící technikou.

Počet zaměstnanců naší stavební společnosti se vyvíjel a ustálil se na počtu cca 15 - 20 zaměstnanců.

Naše menší stavební společnost s nízkými režijními a ostatními náklady je schopna rychle, kvalitně a levně realizovat stavební práce vašich požadavků.

Copyright © 2024

logo-small.png