Naše služby

Kontakt

Název společnosti: H.K.U., spol. s r. o.
se sídlem Poděbradova 289/113, 612 00 Brno
IČ: 25515161
DIČ: CZ 25515161
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Účet č.: 372698243/0300
Zapsán dne 21.1.1998 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 29496
Zastoupen Ing. Jiřím Uhrem, jednatelem společnosti, Pavlem Mokrým, jednatelem společnosti
Tel.: 549 212 932

E-mail: info@hkubrno.cz